izraelrol-neked.hu logoja

Bevándorlás Izraelbe. Az alija jelentése, okainak története.

Az alija (Aliyah) jelentése felmenetel a Tórához a zsinagógai tóraolvasásnál, felmenetel Jeruzsálembe és azon belül a Szentélybe. A lélek felemelkedése az Örökkévalóhoz és a Szentföldre költözés. A zsidó bevándorlót olé-nak hívják. Amikor pedig új bevándorlóról beszélnek, akkor az olé hadas kifejezést használják. Ha valaki elvándorol Izraelből, akkor azt mondják jerida vagyis lemegy, elmegy Izraelből.

A zsidó vallási törvények azonban nem ismerik el zsidónak az alijázók többségét. Ennek szerintem nem sok jelentőssége van, vagyis számomra érdektelen a lényeg az, hogy az állam elismeri. Fontos akkor, ha valaki a vallási törvények szerint akar élni, vagy házasságot kötni. Ezekről majd máskor írok.

Az alijának az évszázadok során mindig más-más okai voltak:

Vallási alija:

Kezdetben kb. 1881 körül leginkább vallási bevándorlás volt, amelynek fontos célja a Szentföldön való      letelepedés, valamint a szent helyek közelében élni. Ekkor kb. 25 000 (becsült adat) vallásos zsidó élt Jeruzsálemben, Safedben, Tibériásban, és Hebronban. A vallási alija azonban a későbbiek folyamán egy komoly ok a bevándorlásra. Sokan érzik úgy a mai napig is, hogy csak Izraelben lehet igazán vallásos zsidóként felnevelni a gyerekeket.

Világi alija:

1882-től új bevándorlás van jelen, még pedig a világi alija.

Okai:

  • politikai jellegű, célja a zsidó állam létrehozása vagy megerősítése, szemben a vallási alijával, mely egy önkéntes vállalás. A világi alija résztvevői főként menekültek, akiket a zsidóellenes tevékenységek űznek ki abból az országból, ahol éltek vagy ahol születtek.

  • később gazdasági okai is voltak, nagyjából az 1960-as évektől, mivel ekkor Izrael sikeres, gyorsan fejlődő ország volt.

  • cionista alija, melynek két fő hulláma volt:

   Izrael Állam megalakulása előtt: 1881-1948

   Ez is egyfajta alija volt, amelyet azonban nem egy könnyen fogadtak el a török kormányok (1918-ig), majd a britek (1948-ig). A helyi zsidó és arab lakosság többször is egymás ellen fordult különösen 1918 után. A bevándorlók azonban visszavásárolták a földeket, vagy lakhatatlan földre telepedtek (lecsapolt mocsaras, sziklás vagy homokos területek), ahol sok nehézséget leküzdve kezdtek földművelésbe.

   Ebben a témában íródott Leon Uris:A zarándok című regénye. Nekem nagyon tetszett ez egy megható monda az arabok és zsidók életéről, örökös harcaikról, kibékíthetetlen konfliktusaikról.

   Az első alija, 1881-1890

   A bevándorlás 1881-1884 közötti és az 1890-1891 közötti időszakban, nagyon intenzíven két részletben zajlott le. Mint ismeretes 1881-ben a zsidók az orosz pogromok miatt kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket.

   A letelepedők kb.10 000-en voltak, akik kisebb mezőgazdasági településeket hoznak létre főleg a tengerparti sávokban. Ezek a települések csak a XX. században válnak Izraeli városokká. Ekkor születik meg a modern héber.

   A második alija, 1903-1914

   Az 1903-as Orosz Birodalomban meghozott pogromok után kezdődik és 1914-i tart.  Ekkor 30–40 000 bevándorló, többnyire szocialista cionista érkezik az Orosz Birodalomból. 

   A harmadik alija, 1919-1923

   Az első világháború utáni kelet-európai politikai zavargásokat, követi egy bolsevik forradalom, magyar polgárháború stb. Körülbelül 35 ezer bevándorló érkezik Izrael területére.

   A negyedik alija, 1924-1928

   Leginkább lengyelek alijáznak. A varsói kormány zsidóellenes gazdasági intézkedéseket hoz ennek következménye, hogy 80 ezer bevándorló érkezik Palesztinába.

   Az ötödik alija, 1929-1939

   1930-banmegközelítőleg 180 000 zsidó érkezik az ősi Izrael területére. A bevándorlók Közép- és Kelet-Európából indultak el, ahol ezekben az években többé-kevésbé antiszemita, autoriter, nacionalista rendszerek működtek. Nagyjából 40 ezren érkeznek Németországból és Ausztriából, menekülve a kezdődő a náci uralom elől.

   A második világháború alija, 1939-1948.

   A bevándorlók száma 80 ezerre tehető. Nagyrészük a Soa, illetve a nácizmus elől menekül. Nagyon sok az „illegális” bevándorló, mivel az angolok betiltják és felügyelik a bevándorlást. 1942-1944 között szinte megszűnik a bevándorlás, majd 1945-1948 közötti időszakban ismét felerősödik, mivel az emberek menekülnek a háború és annak következményei elől.

   A brit hatóságok 1946-1948 között folyamatosan támadják a Palesztinába igyekvő hajókat, melyeken zsidó menekülteket szállítottak.

   Szerényen megjegyezném, hogy soha nem hallottam még a briteket elitélő véleményeket ez ügyben.

   Elég szomorú és elitélendő már-már dühítő, hogy a haláltáborokból menekülőket a britek visszatartják, illetve táborba hurcolták.

   1948.május 14-én Izrael kikiáltja függetlenségét.

   1948 és 1952 között

   Ebben az időszakban Izrael Állam népessége megduplázódik, a kb.700 ezer bevándorló miatt.

  • Ennek a nagyszámú bevándorlásnak az okai:

    • az Európában lévő népirtás túlélőinek elvándorlása, melynek többsége askenázi, de vannak köztük szefárdok is.

    • ekkorra tehető a híres Varázsszőnyeg-akció, amikor is 45 ezer zsidót menekítenek ki Jemenből.

   1956–1966

   A második hullám 500 ezer fő volt. Egy kisebb részük a kommunista Kelet-Európából menekült és főleg keleti zsidókból tevődött össze.  Másik része az 1956-os Izraeli-háború miatt létrejött új zsidóellenes hullám elől menekül. 250 ezer észak-afrikai zsidó Tunézia, Marokkó és Algéria függetlensége után érkezik.

   1967-es hatnapos háború után arab zsidók érkeztek az országba. Szintén erre az időre tehető néhány nyugati és kelet-európai, főleg lengyel zsidó bevándorlása. Létszámuk megközelítette az 50 ezret.

   1970-1979

   Ebben az időszakban megközelítőleg 400 000 zsidó érkezett Izrael területére többségük a szovjet volt, de akadt köztük nyugati-európai is. Volt néhány ultraortodox (haredim) és vallásos cionista is.

   1982-1985 

   Nyugatról kevesebb zsidó vándorol be, többségük vallásos és jellemzően francia, vagy amerikai.

   Erre az időre tehető az első Etióp bevándorlás. Szudánból az éhínség elől a „Mózes” hadművelet során több 10 ezer zsidót menekítenek ki.

   1990-2005

   Megközelítőleg 1.000.000 zsidó vándorol be Izraelbe a Szovjetúnió (1991-től Oroszország), területéről, Etiópiából, és egy kevesen nyugatról.

   2006-2013

   Az új bevándorlók száma Izraelbe folyamatosan csökken, 20 000 fő/ év alá.

   2013 – 2015 újból növekszik a bevándorlás

   2013-ban 60% -kal növekedtek, 2014-ben több mint megkétszereződött.

Az okok:

  • antiszemitizmus felerősödése, főleg orosz és francia területen,

  • cionizmus növekedése, Benyamin Netanyahu miniszterelnöksége alatt további kedvezményeket adtak a bevándorlóknak. 180 millió sékelt különítettek el főleg a belga, francia és ukrán zsidók támogatásara,

  • gazdasági válságok: Görögország, Venezuela,

    • háborúk: Szíriai polgárháború, donbass-i háború, Jemen közepén lévő polgárháború.

     2022-ben újból növekedésnek indul az Ukrán -Orosz háború miatt, ismét több 10 ezer ember vándorol Izraelbe.

     Remélem sikerült összefoglalnom mit jelent a bevándorlás Izraelbe. Mi az alija és mik voltak az okok, melyek miatt sok millió ember arra kényszerült, hogy elhagyja otthonát az országot, ahol született. A hazáját, ahol csak békében akart élni és dolgozni. Az országot mely már nem tudta megvédeni többé a testi épségét, nem biztosította számára a megélhetést vagy a szabad vallásgyakorlást.

Shalom mindenkinek, Éva.

Vélemény, hozzászólás?